Obezbeđenje iskopa temeljne jame

Glavni projekat obezbeđenja iskopa temeljne jame i susednih objekata

Objekat: Porodični stambeni objekat

Beograd, ulica Hadži Milentijeva 67, katastarska parcela 3876 K.O. Vračar

Investitor: Miroslav Skulić

Bulevar Zorana Đinđića 70, Novi Beograd

Opis: Pre radova na temeljnom iskopu za izvođenje objekta, neophodno je bilo izvršiti obezbeđenje samog iskopa u dnu parcele i na delu uz susednu parcelu 3877 (Hadži Milentijeva ulica 65) da ne bi došlo do obrušavanja zemlje, čime bi bio ugrožen iskop i susedni objekti. Za obezbeđenje temeljne jame na delu objekta gde je predviđena izrada bazena u suterenu usvojena je potporna konstrukcija od armirano betonskih bušenih šipova Ø400mm. Na delu objekta uz susedni objekat na adresi Hadži Milentijeva 65 predviđena je zaštita iskopa potpornim zidom.

Upoznajte se sa projektima na kojima smo radili: