NAJNOVIJI PROJEKTI

Uspešno je završeno geotehničko istražno bušenje za potrebe izrade PDR-a METROA U BEOGRADU.

Bez obzira na vanredno stanje i ograničeno kretanje, naša firma je zahvaljujući najmodernijoj terenskoj opremi i profesionalnom timu, uspela da u veoma kratkom roku izvede sve planirane radove.

– Maj, 2020. godine. –

Zahvaljujući uspešno obavljenim poslovima u okviru projekta “Beograd na vodi”, 

naša firma je i ovog puta angažovana na izvođenju geomehaničkih istraživanja za potrebe izgradnje stambeno-poslovnih objekata u okviru Beograda na vodi – plot 23 i plot 25.

 

– Januar, 2020. godine. –

U sklopu projekta “Beograd na vodi”, na mikrolokaciji Plot 12a,

 

naša firma je bila angažovana za potrebe izvođenja opita statičke penetracije sa pijezokonusom,

tj. sa merenjem pornih pritisaka u tlu (CPTU opit).

 

– Novembar, 2019. godine. –

 

Izvođenje geotehničkih istražnih radova

za potrebe projektovanja novog stadiona FK Vojvodine u Novom Sadu (Stadion Karađorđe).

 

Stadion će zadovoljavati UEFA 4* kategoriju i biće kapaciteta izmedju 17.000 – 18.000 gledalaca.

 

 

– Oktobar, 2019. godine. –

Naša firma je imala čast da bude angažovana od strane francuske kompanije “LOUIS BERGER SAS”

na izvođenju geotehničkih radova u okviru Projekta modernizacije železnice Velika Plana-Niš,

tj. na rekonstrukciji pruge na deonicama Velika Plana-Gilje ( u dužini od 49km) i Paraćin-Stalać ( u dužini od 22km).

 

– Oktobar, 2019. godine. –

Izvođenje geotehničkih istražnih radova  

za potrebe izrade idejnog projekta i projekta za građevinsku dozvolu energetskog objekta – postrojenja za proizvodnju električne i toplotne energije iz obnovljivih izvora energije

– kogenerativno postrojenje SETA1 i SETA 2 u delu bloka 49 u Senti.

– April, 2019. godine. –

Izvođenje istražnih radova u urbanom gradskom području veoma često predstavlja problem, najpre zbog uskih prolaza i nemogućnosti pristupa samoj mikrolokaciji.

U cilju prevazilaženja ovog problema, naša firma je upotpunila svoju opremu novom mašinom

FRASTE MULTIDRILL SL-G DRILLING, koja je širine svega 80cm.

 

– Avgust, 2019. godine. –

Naša firma ponovo ima čast da bude deo projekta vezanih za izgradnju Beograda na vodi (Belgrade Waterfront).

U toku su geotehnički istražni radovi na delu terena u sastavnom delu predviđene Beogradske kule ( visine čak 168m, sa dve podzemne etaže I 44 sprata), a za potrebe izgradnje konzole iznad Save. Izvedene su istražne bušotine maksimalne dubine do 44m, kao I penetracije za anker blokove (CPTUs). 

– Jun, 2019. godine. –

U toku je izvođenje terenskih istražnih radova

(penetracionih opita (CPT), istražnih jama i istražnih bušotina)  u Staroj Pazovi,

za potrebe analize geotehničkih karakteristika tla na lokaciji za izgradnju industrijskih postrojenja, infrastrukture i objekata. 

– Jul, 2019. godine. –

 

U toku je izvođenje geotehničkih istražnih radova za potrebe izgradnje hotelskog kopleksa na lokalitetu “Jarem”, na Kopaoniku. 

– Jun, 2019. godine. –

Izvođenje geotehničkih istražnih radova u gradskim, gusto naseljenim i urbanizovanim delovima grada zahteva dobru organizaciju. 
U slučaju potrebe prolaska mašine kroz uske prolaze i kapije, posedujemo bušacu garnituru FRASTE PLG, koji je širine svega 1,20m.  Krajem juna ćemo upotpuniti opremu mašinom FRASTE SL.

 

Zahvaljujući ovakvoj opremi, nedavno smo uspešno izveli istražne radove za potrebe izgradnje stambenog obejkta u Beogradu, u Braničevskoj ulici koja se nalazi u širem centru grada, pored Hrama Svetog Save. 

– Jun, 2019. godine. –

Izvođenje geotehničkih istražnih radova za potrebe idejnog rešenja rekonstrukcije drenažnog sistema u balastu nasipa u Grabovičkom polju.

Od istražnih radova, izvedene su istražne bušotine, ugradnja pijezometarskih konstrukcija, kao i statički penetracioni opiti (CPT).

Investitor: JP EPS, Beograd; Ogranak HE Đerdap, Kladovo

– April, 2019. godine. –

Upoznajte se sa projektima na kojima smo radili: