NAJNOVIJI PROJEKTI

Izvođenje geotehničkih istražnih radova

za potrebe izgradnje apartmana i otvorenih bazena

u okviru turističkog kompleksa Fruške Terme, u Vrdniku.

 

– Septembar, 2020. godine. –

Uspešno je završeno geotehničko istražno bušenje za potrebe izrade PDR-a METROA U BEOGRADU.

Bez obzira na vanredno stanje i ograničeno kretanje, naša firma je zahvaljujući najmodernijoj terenskoj opremi i profesionalnom timu, uspela da u veoma kratkom roku izvede sve planirane radove.

– Maj, 2020. godine. –

Zahvaljujući uspešno obavljenim poslovima u okviru projekta “Beograd na vodi”, 

naša firma je i ovog puta angažovana na izvođenju geomehaničkih istraživanja za potrebe izgradnje stambeno-poslovnih objekata u okviru Beograda na vodi – plot 23 i plot 25.

 

– Januar, 2020. godine. –

U sklopu projekta “Beograd na vodi”, na mikrolokaciji Plot 12a,

 

naša firma je bila angažovana za potrebe izvođenja opita statičke penetracije sa pijezokonusom,

tj. sa merenjem pornih pritisaka u tlu (CPTU opit).

 

– Novembar, 2019. godine. –

 

Izvođenje geotehničkih istražnih radova

za potrebe projektovanja novog stadiona FK Vojvodine u Novom Sadu (Stadion Karađorđe).

 

Stadion će zadovoljavati UEFA 4* kategoriju i biće kapaciteta izmedju 17.000 – 18.000 gledalaca.

 

 

– Oktobar, 2019. godine. –

Naša firma je imala čast da bude angažovana od strane francuske kompanije “LOUIS BERGER SAS”

na izvođenju geotehničkih radova u okviru Projekta modernizacije železnice Velika Plana-Niš,

tj. na rekonstrukciji pruge na deonicama Velika Plana-Gilje ( u dužini od 49km) i Paraćin-Stalać ( u dužini od 22km).

 

– Oktobar, 2019. godine. –

Izvođenje geotehničkih istražnih radova  

za potrebe izrade idejnog projekta i projekta za građevinsku dozvolu energetskog objekta – postrojenja za proizvodnju električne i toplotne energije iz obnovljivih izvora energije

– kogenerativno postrojenje SETA1 i SETA 2 u delu bloka 49 u Senti.

– April, 2019. godine. –

Izvođenje istražnih radova u urbanom gradskom području veoma često predstavlja problem, najpre zbog uskih prolaza i nemogućnosti pristupa samoj mikrolokaciji.

U cilju prevazilaženja ovog problema, naša firma je upotpunila svoju opremu novom mašinom

FRASTE MULTIDRILL SL-G DRILLING, koja je širine svega 80cm.

 

– Avgust, 2019. godine. –

Naša firma ponovo ima čast da bude deo projekta vezanih za izgradnju Beograda na vodi (Belgrade Waterfront).

U toku su geotehnički istražni radovi na delu terena u sastavnom delu predviđene Beogradske kule ( visine čak 168m, sa dve podzemne etaže I 44 sprata), a za potrebe izgradnje konzole iznad Save. Izvedene su istražne bušotine maksimalne dubine do 44m, kao I penetracije za anker blokove (CPTUs). 

– Jun, 2019. godine. –

U toku je izvođenje terenskih istražnih radova

(penetracionih opita (CPT), istražnih jama i istražnih bušotina)  u Staroj Pazovi,

za potrebe analize geotehničkih karakteristika tla na lokaciji za izgradnju industrijskih postrojenja, infrastrukture i objekata. 

– Jul, 2019. godine. –

 

U toku je izvođenje geotehničkih istražnih radova za potrebe izgradnje hotelskog kopleksa na lokalitetu “Jarem”, na Kopaoniku. 

– Jun, 2019. godine. –

Izvođenje geotehničkih istražnih radova za potrebe idejnog rešenja rekonstrukcije drenažnog sistema u balastu nasipa u Grabovičkom polju.

Od istražnih radova, izvedene su istražne bušotine, ugradnja pijezometarskih konstrukcija, kao i statički penetracioni opiti (CPT).

Investitor: JP EPS, Beograd; Ogranak HE Đerdap, Kladovo

– April, 2019. godine. –

Upoznajte se sa projektima na kojima smo radili: