Geomehanika

Privredno društvo D.O.O. Geomehanika osnovano je 2004.g. i u privatnom je vlasništvu. Ima 32 zaposlena od kojih je 15 sa visokom stručnom spremom.

Delatnost privrednog društva Geomehanika D.O.O.

Od osnivanja do danas, učestvovali smo na izradi tehničke dokumentacije za potrebe projektovanja i izgradnje velikog broja infrastrukturnih, stambenih, poslovnih i privrednih objekata, mostova, sanacija klizišta, zaštite iskopa temeljnih jama, projektovanja i izvođenja šipova.
U maju 2012. godine formiran je Projektni biro kada je Geomehanika proširila svoju delatnost i na projektovanje puteva i kolovoznih konstrukcija.

Osnovna delatnost preduzeća obuhvata:

– geotehnička istraživanja
– izradu geotehničkih studija
– izradu projekata rehabilitacije klizišta,
– nestabilnih kosina, nasipa u oblasti niskogradnje
– laboratorijska ispitivanja i analize u oblasti niskogradnje na teritoriji Srbije i jugoistočne Evrope.

Licencirana organizacija

Geomehanika poseduje licencu za izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata za koje odobrenje za izgradnju daje ministarstvo za poslove građevinarstva, odnosno autonomna pokrajina.

Rešenje br. 351-02-02224/2010-07

Upravljanje IMS – integrisanim sistemom menadžmenta

Geomehanika je uspostavila sistem upravljanja kvalitetom prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015 za oblast sertifikacije: geotehnički i građevinski inženjering u putogradnji, niskogradnji i visokogradnji. Takođe, naša firma je uspostavila sistem upravljanja zaštitom životne sredine (SRPS ISO 14001:2015), sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu (SRPS OHSAS 18001:2008), kao i sistem menadžmenta bezbednosti informacija (SRPS ISO/IEC 27001:2014).

Akreditovana organizacija

Naša laboratorija za geomehaniku i građevinske materijale zadovoljava zahteve standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006.

Akreditacioni br. 01-198

Sertifikati, licence i politika IMS

politika-ims

sertifikat ISO 27001

sertifikat-9001

sertifikat-14001

ATS sertifikat sa obimom

sertifikat-18001

Saradnja

Geomehanika ima i razvija saradnju sa istaknutim naučnim i stručnim institucijama i univerzitetima u zemlji i inostranstvu u oblasti geotehnike i zaštite životne sredine. Veoma uspešnu saradnju ostvarili smo sa Univerzitetima u Beogradu, Novom Sadu, Subotici, Nišu kao i sa Imperial College iz Londona (Geotechnical Consulting Group). Od 2008. god. mozemo se pohvaliti takodje našom kompanijom u Crnoj Gori pod imenom Geotechnics Projects & Consulting doo Podgorica, koja posluje kao nezavisna kompanija sa strateškim partnerstvom sa firmom Geomehanika d.o.o. Sa ovakvim oblikom saradnje predstavljamo regionalnog lidera u delu geotehnike kao i gradjevinskog projektovanja u niskogradnji, pogotovo kad je privatni sektor u pitanju. Spoj ove dve delatnosti je nesto unikatno na ovim prostorima kada su u pitanju prvatne kompanije.

Partneri

Geomehanika je ostvarila saradnju na bazi Joint Venture aranžmana sa italijanskom firmom SINA S.p.A. koja je deo grupacije Gruppo SINA – jedna od najvećih italijanskih firmi u oblasti projektovanja u niskogradnj i zaštiti životne sredine, http://www.gruppo-sina.it

Usluge

Naše inženjering usluge, bazirane na vrhunskim metodama, zakonskim propisima i važećim standardima, ispunjavaju zahteve i očekivanja naših korisnika.

Usklađen održivi razvoj zasnovan na kvalitetu, zaštita životne sredine, bezbednost i zaštita zdravlja zaposlenih predstavljaju polazni osnov za pružanje naših usluga.

Kategorije

Arhitektonsko-građevinski

• Opiti statičkih penetracija, penetrometrom od 200 kN – CPT opit
• Geomehanički nadzor sa kontrolnim ispitivanjima
• Idejni i glavni projekti
• Ispitivanja pijezokonusom
• Planska dokumentacija
• Pobijanje šipova
• Privredni objekti
• Putevi i kolovozne konstrukcije
• Sanacija klizišta
• Silosi
• Stambeni, stambeno-poslovni i poslovni objekti
• Ugradnja pijezometara
• Zaštita iskopa

Zaposleni – Beograd

Ivica-Ivandic-21

Direktor

Ivica Ivandić, dipl.ing.geol,

mail: office@geomehanika.rs, ivica.ivandic@geomehanika.rs
mob: 065 5 4444 00

Snezana-Paunovic1

Rukovodilac laboratorije za geomehaniku i građevinske materijale u Beogradu

Snežana Paunović, dipl.ing.geol
mail: snezana.paunovic@geomehanika.rs
mob: 065 436 6346

Jelena-Ivanovic-Bartul1

Rukovodilac odeljenja za geotehničko istraživanje, projektovanje i konsalting u Beogradu i Novom Sadu

Jelena Ivanović Bartul, dipl.ing.geol
mail: jelena.bartul@geomehanika.rs
mob: 065 436 6347

Aleksandar-Stoiljkovic1

Odgovorni projektant

Aleksandar Stoiljković, dipl.ing.geol,
mail: aleksandar.stoiljkovic@geomehanika.rs
mob: 065 844 4480

Anka-Ivandic1

Odgovorni projektant

Anka Milić, dipl.ing.geol.,
mail: anka.milic@geomehanika.rs
mob: 064 116 7869

Odgovorni projektant

Jelena Mrkaić, dipl.ing.geol,
mail: jelena.mrkaic@geomehanika.rs
mob: 065 436 2345

Bojan-Stanivuk1

Projektant

Bojan Stanivuk, dipl.ing.geol.
mail: bojan.stanivuk@geomehanika.rs
mob: 064 304 7763

Andjelko Ivandic

Projektant

Anđelko Ivandić,dipl. ing geol.
mail:
andjelko.ivandic@geomehanika.rs
mob:
065 544 4411

Filip-Koncarevic1

Tehničar za obradu podataka

Filip Končarević
mail: filip.koncarevic@geomehanika.rs
mob: 065 544 4404

Tehničar za obradu podataka

Matija Terzić
mail:
matija.terzic@geomehanika.rs
mob:
064 987 7733

Poslovni sekretar

Nikola Miričić
mail: nikola.miricic@geomehanika.rs
mob: 065 436 1234

Poslovni sekretar

Srna Kotur Končarević
mail: srna.kotur.koncarevic@geomehanika.rs
mob: 065 436 4567

Tehničar za laboratorijska ispitivanja (Laborant)

Dimitrije Gajin
mail:
dimitrije.gajin@geomehanika.rs
mob:
064 432 7471

Tehničar za laboratorijska ispitivanja (Laborant)

Igor Stefanović
mail: igor.stefanovic@geomehanika.rs
mob: 062 270 794

Svetlana-Cvetkovic1

Tehničar za laboratorijska ispitivanja (Laborant)

Svetlana Cvetković

Igor-Radisavljevic1

Tehničar za laboratorijska ispitivanja (Laborant)

Igor Radisavljević, ing.građ,
mail: igor.radisavljevic@geomehanika.rs
mob: 065 436 6346

Zaposleni – Novi Sad

Geomehanika

Rukovodilac laboratorije za geomehaniku i građevinske materijale u Novom Sadu

Bratislav Mudroh
mail: bratislav.mudroh@geomehanika.rs
mob: 065 436 6343

Jasmina-Beljic1

Predstavnik rukovodstva za kvalitet u laboratoriji

Jasmina Belić
mail: jasmina.belic@geomehanika.rs
mob: 064 1400 784

Rukovodilac terenske operative

Bora Stanivuk
mob: 065 436 6345

Jelena-Matic1

Projektant

Jelena Matić, dipl ing. zžs.
mail: jelena.matic@geomehanika.rs
mob: 065 346 6444

Radmila-Stanivuk1

Poslovni sekretar

Radmila Stanivuk
mail: radmila.stanivuk@geomehanika.rs
mob: 064 336 1304

Zoran-Colakovic21

Tehničar za ispitivanja u laboratoriji (Laborant)

Zoran Čolaković
mob: 064 594 2395

Tehničar za laboratorijska ispitivanja (Laborant)

Saša Gluvnja
mob:
061 131 4974

Jovan-Stanivuk1

Tehničar za laboratorijska ispitivanja (Laborant)

Jovan Stanivuk
mail: jovan.stanivuk@geomehanika.rs
mob: 065 895 9559

Geomehanika

Tehničar za laboratorijska ispitivanja (Laborant)

Dragan Kovačević
mob:
064 285 0969

Tehničar za terenska istraživanja (Bušač)

Gojko Nikolić
mob:
069 449 8648

Ivana-Milovac-21

Tehničar za laboratorijska ispitivanja (Laborant)

Ivana Milovac

Tehničar za terenska istraživanja (Bušač)

Goran Milovac
mob:
065 436 6349

Tehničar za terenska istraživanja (Bušač)

Darko Todorov
mob:
069 521 7566