Korisnik usluga, fizičko ili pravno lice, može da podnese prigovor na rad Geomehanike u pisanoj formi na sledeće načine:
- e-mejlom na adresu office@geomehanika.rs
- poštom na adresu Dobropoljska 21, Beograd
- u poslovnim prostorijama Geomehanike (Beograd i Novi Sad)