Projektovanje

Projektovanje u niskogradnji – Privredno društvo Geomehanika D.O.O. Beograd

Projektovanje i rekonstrukcija puteva, saobraćajnica i pratećih objekata

Projektovanje u niskogradnji se ogleda u projektovanju vangradskih puteva, gradskih saobraćajnica svih rangova i prioriteta, pratećih objekata koji su u sklopu saobraćajnica (potporni zidovi, gabionske konstrukcije, tuneli, itd.). Pored izrade Idejnih i Glavnih projekata novoprojektovanih stanja, veliko iskustvo imamo u izradi rehabilitacija i rekonstrukcija postojećih puteva. Naš stručni tim ima iskustvo, u Srbiji i u regionu, koje uključuje izrade velikih građevinskih i putarskih projekata i dimezionisanja kolovozne konstrukcije.

U sklopu projektovanja izrađujemo studije zaštite životne sredine u oblasti niskogradnje, upravljanje projektima u oblasti niskogradnje, kao i u nadzoru nad izvođenjem radova i kontrolom kvaliteta izvedenih radova.

U našoj firmi, stručni tim koristi softverski paket Plateia za projektovanje novih i rekonstrukciju (rehabilitaciju) postojećih saobraćajnica, tako da je izrada situacionih, nivelacionih planova, podužnih i poprečnih profila i analize prohodnosti merodavnog vozila vrlo efikasana i brza.

Naš stručni tim radi u tesnoj povezanosti i odličnoj poslovnoj saradnji sa Investitorima, jer shvata da savremeno poslovanje zahteva razumevanje svih zaiteresovanih da bi efikasno rešenje bilo isporučeno.

Upoznajte se sa projektima na kojima smo radili: