Laboratorijska istraživanja

Privredno društvo Geomehanika D.O.O. Beograd

Laboratorijska ispitivanja tla i stena:

– Opiti identifikacije i klasifikacije
– Određivanje vlažnosti uzoraka tla
– Određivanje zapreminske mase materijala tla metodom cilindra poznate zapremine
– Određivanje zapreminske mase tla sa porama metodom kalibrisanog peska
– Određivanje zapreminske mase materijala bez pora
– Određivanje granulometrijskog sastava
– Određivanje konzistencije tla – Aterbergove granice
– Određivanje sadrzaja karbonata
– Određivanje sagorljivih i organskih materijala tla
– Opiti otporno-deformabilnih karakteristika uzoraka tla
– Opit direktnog smicanja
– Određivanje stišljivosti tla
– Određivanje promene zapremine tla
– Određivanje pritisne čvrstoće tla
– Opiti zbijenosti i nosivosti materijala tla
– Laboratorijsko određivanje kalifornijskog indeksa nosivosti
– Određivanje suve zapreminske mase i optimalne vlažnost
– Hemijska ispitivanja
– Ispitivanje betona: Određivanje čvrstoće epruvete pri pritisku
– Određivanje jednoaksijalne čvrstoće čvrstih stenskih masa(uzoraka stena) sa određivanjem elastičnih modula
– „Brazilijanski“ opit na čvrstim stenskim masama
– Triaksijalni opit u čvrstim stenskim masam

Laboratorijska ispitivanja kamenog agregata

– Ispitivanje ekvivalenta peska
-Određivanje oblika zrna
Otpornost na drobljenje
– Granulometrijski sastav

Laboratorijska ispitivanja betonskih čvrstih uzoraka

– Čvrstoća epruvete pri pritisku
– Zapreminska masa očvrslog betona
– Jezgrovani uzorci – uzimanje, pregled i ispitivanje pri pritisku
– Čvrstoća pri pritisku
– Ispitivanje prodiranja vode pod pritiskom

Laboratorijska i terenska ispitivanja asfalta i kolovoza

– Merenje defleksije kolovoznih konstrukcija
– Kernovanje asfalta
– Debljina asfaltnih slojeva
– Zapreminska masa, referentna zapreminska masa i dimenzije asfaltnih uzoraka
– Granulometrijski sastav

Sva ispitivanja, istraživanja i uzorkovanja se vrše prema pravilniku o građevinskim konstrukcijama, Evrokod 7, Evrokod 8, važećim standardima

Na osnovu ugovora o poslovno tehničkoj saradnji, hemijske analize tla i vode, obavlja Zavod za zaštitu zdravlja u Beogradu.

Upoznajte se sa projektima na kojima smo radili: