Rekonstrukcija pruge Beograd-Niš, deonica Stalać – Đunis

Rekonstrukcija i modernizacija postojećeg železničkog koloseka i izgradnja drugog koloseka pruge Beograd-Niš, deonica Stalać-Djunis, Idejno rešenje, IPA 2011-WBIF-Infrastructure Project – Serbia Transport WB8-SER-TRA-14, EuropeAid 131160/C/SER/MULTI/3C, Avgust 2015

Investitor: AD Železnice Srbije

Nemanjina 6, 11000 Beograd, Srbija

Opis: Predmetna deonica pruge od Stalaća do Đunisa u dužini od oko 19 km, deo je panevropskog koridora X, međunarodne pruge Beograd – Niš. Pruga ide dolinom reke Južne Morave koja se probila kroz Mojsinjsku planinu formirajući Stalaćku klisuru koja se nametnula kao predisponirani pravac za drumski i železnički saobraćaj. Elaborat je urađen na osnovu analize postojeće dokumentacije, novoizvedenih istraživanja terena i analize rezultata laboratorijskih ispitivanja koja su obavljena u periodu od 03.02.-02.09.2015. godine. Imajući u vidu terenske uslove, vrstu i oblik objekta izvedeno je rekognosciranje terena:

– 21 (dvadeset jedna) bušotina ukupne dužine 196.20 m,
– 25 (dvadesetpet) opita SPT u istražnim bušotinama,
– 13 (trinasest) opita statičke penetracije CPT, ukupne dužine 90.80 m,
– uzimanje poremećenih i neporemećenih uzoraka tla i utvrđivanje nivoa podzemne vode,
– 6 (šest) istražnih jama po 1.50 m,
– 6 (šest) opita Light Drop Tester-om
– raskopi ili snimanje izdanaka na portalima 6 kom,
– geoelektrične sonde 55 komada,
– geoelektrična ispitivanja na 17 profila,
– seizmička ispitivanja na 14 profila.

Upoznajte se sa projektima na kojima smo radili: