Geotehnički elaborat – finalni izveštaj

Projekat za organizaciju proizvodnje baznih ulja
Mesto: Rafinerija nafte Novi Sad

Investitor: Naftna industrija Srbije“ a.d.

Narodnog fronta br. 12, Novi Sad

Opis: Celokupno postrojenje je podeljeno u nekoliko celina koje su međusobno funkcionalno povezane. Obzirom da temelji predmetnih objekata imaju različite dimenzije, dubine fundiranja i kontaktna opterećenja, bilo je potrebno preduzeti mere za sprečavanje velikih razlika u sleganju.

Upoznajte se sa projektima na kojima smo radili: