Istraživanja terena za izgradnju parka vetroelektrana, lokalitet Kostolac

Elaborat izvedenih geotehničkih istraživanja terena za izgradnju parka vetroelektrana na lokalitetu Kostolca

Investitor: JP Elektroprivreda Srbije

Carice Milice 2, Beograd

Opis: Planirana je izgradnja 20 (dvadeset) vetrogeneratoran sa trafostanicama, na širem lokalitetu Kostolca. Lokacije planiranih vetrogeneratora se nalaze na odlagalištima (deponijama) jalovine sa površinskih kopova Drmno I Klenovnik.

Upoznajte se sa projektima na kojima smo radili: