Ispitivanje tla

Ispitivanje stabilizacije prirodnog tla sa vezivom – „CARMEUSE“

Naručilac posla: „CARMEUSE RESEARCH, AND TECHNOLOGY“

Na osnovu zahteva Naručioca, CARMEUSE RESEARCH, AND TECHNOLOGY, laboratorija za geomehaniku i građevineske materijale pivrednog društva ’’GEOMEHANIKA’’ d.o.o. Beograd, izvršila je laboratorijska ispitivanja stabilizacije tla (Lesa) primenom stabilizatora ViaCalco C30. Laboratorijska ispitivanja vršena su sa različitim procentualnim učešćem stabilizatora.

Upoznajte se sa projektima na kojima smo radili: