Ispitivanje tla

Ispitivanje stabilizacije prirodnog tla sa vezivom – „LAFARGE“

Naručilac: WINDVISION WINDFARM A

ulica Somborska br. 30, Novi Sad

Opis: Na osnovu zahteva Naručioca, „WINDVISION WINDFARM A“ I „WINDVISION WINDFARM B“, laboratorija za geomehaniku i građevineske materijale pivrednog društva ’’GEOMEHANIKA’’ d.o.o. Beograd, izvršila je terenska i laboratorijska ispitivanja stabilizacije tla (Lesa) primenom ViaCalco C30 i hidrauličnog veziva HRB 32.50 koji je proizveden u Beočinskoj fabrici cementa „LAFARGE“. Ispitivanja su vršena sa različitim procentualnim učešćima veziva.

Upoznajte se sa projektima na kojima smo radili: