Elaborat izvedenih geotehničkih istraživanja, na lokaciji HE Potpeć

Studija opravdanosti sa idejnim projektom izgradnje dodatnog agregata na HE Potpeć

Investitor: JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE

ulica Carice Milice 2, Beograd

Opis: Planirana je izgradnja dodatnog agregata na postojećoj HE Potpeć, izvedene su 4 (četiri) bušotine kako bi se utvrdilo stanje u tlu I definisali uslovi izgradnje agregata I pratećih objekata.

Upoznajte se sa projektima na kojima smo radili: