NAJNOVIJI PROJEKTI

Izvođenje istražnih radova u urbanom gradskom području veoma često predstavlja problem, najpre zbog uskih prolaza i nemogućnosti pristupa samoj mikrolokaciji.

U cilju prevazilaženja ovog problema, naša firma je upotpunila svoju opremu novom mašinom

FRASTE MULTIDRILL SL-G DRILLING, koja je širine svega 80cm.

 

– Avgust, 2019. godine. –

U toku je izvođenje terenskih istražnih radova

(penetracionih opita (CPT), istražnih jama i istražnih bušotina)  u Staroj Pazovi,

za potrebe analize geotehničkih karakteristika tla na lokaciji za izgradnju industrijskih postrojenja, infrastrukture i objekata. 

– Jul, 2019. godine. –

Naša firma ponovo ima čast da bude deo projekta vezanih za izgradnju Beograda na vodi (Belgrade Waterfront).

U toku su geotehnički istražni radovi na delu terena u sastavnom delu predviđene Beogradske kule ( visine čak 168m, sa dve podzemne etaže I 44 sprata), a za potrebe izgradnje konzole iznad Save. Izvedene su istražne bušotine maksimalne dubine do 44m, kao I penetracije za anker blokove (CPTUs). 

– Jun, 2019. godine. –

 

U toku je izvođenje geotehničkih istražnih radova za potrebe izgradnje hotelskog kopleksa na lokalitetu „Jarem“, na Kopaoniku. 

– Jun, 2019. godine. –

Izvođenje geotehničkih istražnih radova u gradskim, gusto naseljenim i urbanizovanim delovima grada zahteva dobru organizaciju. 
U slučaju potrebe prolaska mašine kroz uske prolaze i kapije, posedujemo bušacu garnituru FRASTE PLG, koji je širine svega 1,20m.  Krajem juna ćemo upotpuniti opremu mašinom FRASTE SL.

 

Zahvaljujući ovakvoj opremi, nedavno smo uspešno izveli istražne radove za potrebe izgradnje stambenog obejkta u Beogradu, u Braničevskoj ulici koja se nalazi u širem centru grada, pored Hrama Svetog Save. 

– Jun, 2019. godine. –

Izvođenje geotehničkih istražnih radova  

za potrebe izrade idejnog projekta i projekta za građevinsku dozvolu energetskog objekta – postrojenja za proizvodnju električne i toplotne energije iz obnovljivih izvora energije

– kogenerativno postrojenje SETA1 i SETA 2 u delu bloka 49 u Senti.

– April, 2019. godine. –

Izvođenje geotehničkih istražnih radova za potrebe idejnog rešenja rekonstrukcije drenažnog sistema u balastu nasipa u Grabovičkom polju.

Od istražnih radova, izvedene su istražne bušotine, ugradnja pijezometarskih konstrukcija, kao i statički penetracioni opiti (CPT).

Investitor: JP EPS, Beograd; Ogranak HE Đerdap, Kladovo

– April, 2019. godine. –

U toku je istražno bušenje za potrebe izrade Idejnog rešenja, Idejnog projekta i Studije opravdanosti zaštite Obrenovca od velikih voda Kolubare.

 

Projektovano je izvođenje 69 bušotina, ukupne dubine 500 m.

Za potrebe osmatranja nivoa podzemne vode, u istražnim bušotinama planirana je ugradnja pijezometrijskih cevi.

 

 

– Mart, 2019. godine. –

U toku su terenska istraživanja 

na Novom Beogradu 

za potrebe izgradnje poslovnog objekta  u Bloku 43.

– Februar, 2019. godine. –

U sklopu najvećeg projekta u Srbiji – Beograd na vodi (Belgrade waterfront) učestvovali smo u izvođenju istražnih radova za potrebe izgradnje Novog savskog mosta, koji će biti izgrađen na mestu Starog savskog mosta.

Prilikom istraživanja terena naša firma je izvela statičke penetracione opite (CPT), kao i najsavremeniju metodu penetracionog opita uz merenje pornih pritisaka (CPTU).

 

 

– Decembar, 2018. godine. –

Naša firma je još 2010. godine počela prva u regionu da primenjuje metodu CPTU.

Jedni od mnogih projekata koje smo radili uz najsavremeniju metodu izvođenja penetracionog opita uz merenje pornih pritisaka su projekti na Novom Beogradu, Beograd na vodi (Belgrade Waterfront), projekat izgradnje jednog od najpoznatijih i najvećih međunarodnih koncerna – IKEA, projekat izgradnje vetroparkova „Alibunar 1“, „Alibunar 2“, kao i vetropark „Kostolac A – EPS“.

 

 

– Decembar, 2018. godine. –

Izvođenje radova za potrebe

definisanja  geotehničkih uslova za proširenje depoa Narodne biblioteke Srbije u ulici Skrelićeva br.1, u Beogradu.

– Novembar, 2018. godine. –

Trenutno radimo na

izvođenju dodatnih radova za potrebe izgradnje autoputa Niš-Priština.

 

– Oktobar, 2018. godine. –

Upoznajte se sa projektima na kojima smo radili: